Konservatismen

Här finns inget ljud
Filosofen Edmund Burke beskrev franska revolutionen som en förbrytelse mot tidigare och kommande släkten. Del 1 av 8. UR.