De sista mjölkbönderna

34 min
Familjen Svensson i Loshult driver den sista mjölkgården i Odensjö socken. De brukar 90 åkrar i åtta byar men det rekordlåga mjölkpriset hotar nu både gården och framtiden för det öppna landskapet.

 Bo Svensson i Loshult är oroad över utvecklingen av de låga europeiska mjölkpriserna på sikt.

Stormen Gudrun blåste i alla fall över men det här det är värre.

De svenska mjölkbönderna är i djup ekonomisk kris på grund av vikande priser på världsmarknaden. Fyra till fem svenska mjölkbönder lägger ner varje vecka. Vissa går över till köttdjur men många lägger ner helt och med det blir också framtiden för det öppna åkerlandskapet allt mer oviss.  

Just nu tar ingen av oss ut någon lön på grund av den låga ersättningen, berättar Bo.

De svenska mjölkbönderna styrs av höga krav vad det gäller djurskydd och miljöhänsyn men det påverkar inte ersättningen för mjölken. Mejeriföretag som marknadsledande Arla verkar numera på en internationell marknad och följer världsmarknadspriserna på mjölk.

Följ med till familjen Svenssons mjölkgård i Yttra Röshult i Småland, den sista gården i trakten. Familjen har 60 mjölkkor och 80 ungdjur och brukar mark i åtta byar. 
Men vad händer när de inte längre orkar?

Programmet är gjort av Ola Hemström och är det första programmet av två om Sveriges sista mjölkbönder.

Vill du komma i kontakt med familjen Svensson eller med redaktionen, maila till ola.hemstrom@sverigesradio.se