Minnet i rättssalen

55 min
En person som vittnar under en rättegång försäkrar att säga sanningen på heder och samvete. Men hur vet man vad som är sant? Forskning visar att vi både hittar på och förvränger minnen.

Hanna ska vittna efter att ha bevittnat en misshandel, hon minns inga särskilda detaljer om gärningsmännen. Instinktivt ville hon hitta på för att kunna svara på polisens frågor, men sen insåg hon det och fick svara att hon inte visste.

Förutfattade meningar styr också hur vi minns, om någon passar in på våra förväntningar av en gärningsman, så är vi mer benägna att tro att personen begått brottet.

Gäster: Per-Anders Granhag, professor i psykologi, Sandra Burrati, doktor i psykologi och Alva Stråge, doktorand i teoretisk filosofi.

Musik som spelats i avsnittet

  • 10.03
    Fint Tillsammans - En Världsomsegling
    Album: En Världsomsegling
    Kompositör: Fint Tillsammans
    Bolag: Silence