Nobel 2015 - Ombytliga neutriner gav pris till Kajita

20 min
Nästan av en slump upptäckte japanen Takaaki Kajita det som nu har gett honom Nobelpriset i fysik. Han var med och visade att neutrinerna, en av de partiklar som bygger upp vår värld, måste ha massa.

I slutet av 1980-talet jobbade den japanske fysikern Takaaki Kajita med en experimentanläggning nere i en gruva. Det var en stor tank med vatten där man bland annat kunde observera neutriner. Där började han ana att det kunde gå att visa att neutrinerna, som finns i tre olika varianter, har förmågan att skifta från en variant till en annan. Att de kan göra det betyder att de har massa, vilket är tvärtom mot vad som förutsägs i en av fysikens viktigaste teorier, standardmodellen.

Ögonblicket på en vetenskaplig konferens 1998 där Takaaki Kajita kunde berätta om resultaten kring neutrinerna minns han som en av de lyckligaste stunderna i sin forskarkarriär.

Idag är han chef för Institute for Cosmic Ray Research vid University of Tokyo. På veckorna bor han ofta i Tokyo där universitetets campus ligger. Men vi får träffa honom en bit söder om staden Toyama där han bor med sin fru sedan 20 år tillbaka i närheten av gruvan och experimentanläggningarna.

I programmet medverkar Takaaki Kajita, nobelpristagare i fysik 2015 och chef för Institute of Cosmic Ray Research vid University of Tokyo, Shinji Miyoki som jobbar som forskare med gravitationsvågsdetektorn KAGRA vid Institute of Cosmic Ray Research.