Kulturnytt

14 min
Dagens lunchsändning går i Nobels tecken men vi ska också prata om ett nytt lagförslag i EU, som ska göra det lättare att strömma tv och film. Men först en högaktuell människorättsaktivist.

Dagens lunchsändning går i Nobels tecken men vi ska också prata om ett nytt lagförslag i EU, som ska göra det lättare att strömma tv och film. Men först en högaktuell människorättsaktivist.