Radiofynd: Alfred Nobel - en hjälpsökande?

4:51 min
Året är 1947 när Anna Söderblom berättar om sina möten med Alfred Nobel. Ett halvsekel tidigare hade han varit en återkommande gäst i det söderblomska hemmet i Paris.