Vårdens svåra val - om vår tids etikfrågor

20 min
Ska en svårt sjuk människa få hjälp att avsluta sitt liv? Hur ska man se på avancerad fosterdiagnostik och genteknik? Det här är svåra frågor som Statens medicins-etiska råd har att vägleda i.

Vad ska vi ha rätt att ta reda på om fostret i magen? Ska vården satsa mest resurser på den som gör mest nytta i samhället? Etiska frågor som dessa har Statens medicinsk-etiska råd hjälpt politiker och beslutsfattare med i trettio år. Idag hamnar genteknik och prioriteringar högt på dagordningen.

Vi träffar en medicinsk etiker, en läkare och en politiker med stort engagemang i etiska frågor, för att höra vilka etiska frågor som står högst upp på den medicinsk-etiska dagordningen idag. Chatrine Pålsson Ahlgren har varit kristdemokratisk ledamot i Smer, och nämner den nya fosterdiagnostikmetoden Nipt som en aktuell fråga rådet tagit ställning till.

Läkaren och psykiatriprofessorn Ingemar Engström betonar att etiken finns med i vardagen hela tiden för den som arbetar som läkare. Och medicinetikprofessorn Göran Hermerén vill gärna föra upp gentekniska metoder som den i Vetenskapsradion omtalade CRISPR/Cas9 som en viktig aktuell diskussionsfråga.

Och alla tre vill gärna tala om vårdens prioriteringar. I takt med att möjligheterna ökar, men resurserna fortfarande är begränsade, blir det allt viktigare att välja vem och vad vi ska lägga resurserna på.

I programmet medverkar Chatrine Pålsson Ahlgren, kristdemokraternas ledamot i Statens medicinsk-etiska råd Smer, Ingemar Engström, professor i barn- och ungdomspsykiatri och ordförande SLS etikdelegation och sakkunnig Smer samt Göran Hermerén, professor i medicinsk etik och sakkunnig i Smer.