Om oro, exillitteratur och hemvändare

44 min
Året går mot sitt slut och OBS Magasin blickar tillbaka på några av de teman som satt prägel på 2015. Om oro, hemvändaren som figur och exillitteraturen i migrationens tid.