Grönlands olja enar, uranet splittrar

19 min
Geologiska studier i Grönland pekar på att där finns stora mängder värdefull mineral i bergen och massor med olja och gas ute till havs. Och det mildare klimatet gör att de tycks bli lättare att exploatera det nästan orörda Grönland. Och kanske blir dagens ganska fattiga grönlänningar i framtiden Arktis nya oljeshejker. Det finns bred politisk uppslutning bakom oljan. Uranbrytning däremot splittrar landet.

Kalistat Lund är helikopterpilot, socialdemokratisk politiker och motståndare till uranbrytning i sin hemby Narsaq i Sydgrönland.

– Uranbrytningen är tänkt att bedrivas i dagbrott, det finns risk för att föroreningar från gruvan sprider sig, inte minst med tanke på de starka vindar som ofta blåser i området och som kan dra med sig gifitigt stoft till samhället som bara ligger några kilometer längre ner i dalgången.

Men enligt Kalistat Lund är även själva gruvarbetarna ett problem som måste isoleras.
– Om en gruva öppnar kommer en massa specialister från andra länder, och det finns risk att det blir som på 50-60-70-talen. Då kom danska hantverkare och andra utlänningar till Grönland och de utvecklade landet, säger Kalistat Lund, grönländarna var inte delaktiga, vi har själva inte styrt vår utveckling, vi har betraktats som andra klassens människor. Det misstaget bör vi inte göra om.

Simon Simonsen är borgmästare i kommunen.
-- Vi behöver gruvan, arbetslösheten är hög och vi behöver den för att utvecklas.

De australiensiske geologen Greg Barnes som är delägare i bolaget som vill bryta uran, är dock tveksam att det blir någon uranbrytning på grund av miljökonsekvenserna och motståndet mot uranet. Och den nuvarande regeringen säger nej uranbrytning.

Oljan finns det större politisk uppslutning bakom. Regreingen räknar med att det finns motsvarande 50 miljarder fat olja och gas utanför väst och ostkusten, det är en uppskattning som är gjord av den amerikanska geologiska undersökningen USGS.

Ett tjugotal internationell oljebolag har konsession att leta efter olja i Grönland. 

50 miljarder fat är 20 miljarder mer än norrmännen har pumpat upp hittills, men det här är siffrorna måste användas med stor försiktighet. Det säger Mikael Höök som är doktor i globala energiresurser på Uppsala universitet.
– USGS tidigare har gjort väl optimistiska uppskattningar, säger Mikael Höök.

Den internatuonella miljörörelsen, bland annat Greenpeace, har uppmärksammat problemet med att oljeutsläpp i det arktiska klimatet skulle ta lång tid att läka. Ett hot mot oljeriggar är isberg. Små isberg kan man bogsera undan med båt, men det går inte med isberg som är flera kvadratkilometer.

Men de grönländska myndigheterna hävdar att om det inte går att flytta på ett isberg, ska oljeriggen kunna kopplas loss och borrhålet pluggas nere i havsbotten innan isberget flyter förbi.

Niklas Granholm på FOI, forskar om Arktis och han följer med intresse om Grönland kommer att bli självständigt från Danmark. Blir Grönland ett Kuwait i Arktis, eller Mikronesien?

Redaktör Gustaf Klarin
gustaf.klarin@sr.se