Daniela Marquardt: Berlin

3:30 min
Utrikeskrönikan den 12 november 2015. Berlin.