Änghagen anropar Europa

Här finns inget ljud
Lärare Anita Trenchevski knyter band mellan förskolebarn och pedagoger över hela kontinenten. UR.