Klimatavtalets väg till verklighet

20 min
Vilka tekniker är det som bär på de klimatsmarta lösningarna, och hur kan ekonomiska styrmedel hjälpa till att hålla uppvärmningen på högst 1,5 grader?

I helgen enades de allra flesta av världens länder om att hålla uppvärmningen av klimatet klart under 2 grader och sikta på att den inte ska bli större än 1,5 grader.

Vilka tekniska lösningar som ligger närmast till hands är olika för olika länder. Lars J Nilsson, professor i miljö- och energisystem vid Lunds universitet, menar att fordonstrafiken är det vi i Sverige behöver tänka först och främst på.

Men han pekar också på ett annat, mindre uppmärksammat, område.

– Järn- och stålindustrin står för tio procent av Sveriges koldioxidutsläpp. Men de har bara börjat sin teknikutveckling, konstaterar Lars J Nilsson.

I programmet medverkar även John Hassler, professor i ekonomi vid IIES Institute for International Economic Studies vid Stockholms   universitet.

– Vad vi egentligen behöver är en global koldioxidskatt. Det här kan vara första steget mot en sådan, hoppas nationalekonomen John Hassler vid Stockholms universitet.

Vad innebär det globala klimatavtalet? Till klimatpodden