Kulturnytt

14 min
Hur behandlas en funktionsvariation på konsthögskolorna? Vi berättar - och vi berättar också om ett nedtyngt Musikverk och om nya Banksy-målningar i Calais med migration som tema. Dessutom ser vi tillbaka på två helt olika saker: Sarajevos filmfestival och Daytonavtalet för 20 år sen just i dag och första Stjärnornas krig-film 1977.

Hur behandlas en funktionsvariation på konsthögskolorna? Vi berättar - och vi berättar också om ett nedtyngt Musikverk och om nya Banksymålningar i Calais med migration som tema. Dessutom ser vi tillbaka på två helt olika saker: Sarajevos filmfestival och Daytonavtalet för 20 år sen just i dag och första Stjärnornas krig-film 1977