Kulturnytt

5:00 min
Två nya utställningar om design i Stockholm och ett kort besök på en bokbuss i ett fattigt område i Nairobi. Programledare Åsa Furuhagen.

Två nya utställningar om design i Stockholm och ett kort besök på en bokbuss i ett fattigt område i Nairobi. Programledare Åsa Furuhagen.