Att ägodela – en tillitens konst

14 min
Att dela har blivit det nya äga. Katarina Wikars har läst antologin "Ägodela - köp mindre få tillgång till mer" och tänkt på tillit och misstänksamhet och vad delandet egentligen kräver av oss.