Kulturnytt

10 min
Nationalmuseum Nord blir av i Jämtland 2018. Vi recenserar ny designutställning i Nationalmuseums provisoriska lokaler på Kulturhuset Stadteatern i Stockholm och dessutom har vi sett dansföreställningen Noetic+ i Göteborg.

Nationalmuseum Nord blir av i Jämtland 2018. Vi recenserar ny designutställning i Nationalmuseums provisoriska lokaler på Kulturhuset Stadteatern i Stockholm och dessutom har vi sett dansföreställningen Noetic+ i Göteborg.