Håkan Sandvik

4:37 min
Om möjligheten att i vår tid av rädsla bygga upp en tillitens kultur.

Håkan Sandvik är samordnare för flykting och integrationsfrågor i
Södertälje församling. Håkan har levt i Mellanöstern i olika perioder sedan 1980. Han har också arbetat med flykting- och integrationsfrågor och är intresserad av religionsmöten i vardagen.