Kulturnytt

10 min
Kinesisk oro för pressfriheten efter stort tidningsköp. Norska barnboksförfattare som inte väjer för det svarta. E-böcker dras tillbaka i Danmark. Moriskan läggs ner 2017. Svensk film kan få Oscar.