Utredning kring HPV-vaccin orsakar forskardiskussion

20 min
Det finns inga belägg för ett orsakssamband mellan HPV-vaccin och diagnoserna POTS och CRPS, enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Samtidigt vill en del forskare fortsätta studera det här.

I somras startade den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA en utredning för att titta närmare på misstankarna om ett samband mellan de olika HPV-vaccin som finns, och vissa allvarliga symptom som det har rapporterats om.

Symptomen var POTS och CRPS, och oron gällde att vaccinet på något sätt skulle vara orsaken till symptomen. Sedan kom EMA alltså fram till att det inte finns något som pekar på att HPV-vaccin skulle kunna orsaka de här diagnoserna. Men det har uppstått en oenighet om slutsatsen mellan en del forskare och experter.

Vid svimningskliniken på Frederiksbergs sjukhus i Köpenhamn menar till exempel forskningschefen Jesper Mehlsen att EMA borde ha gjort mer för att undersöka om det skulle kunna finnas någon koppling mellan vaccineringen och symptomen hos de patienter som han fått ta emot. Karl-Mikael Kälkner vid det svenska Läkemedelverket menar däremot att det utredningen kommit fram till betyder att det inte finns någon anledning för EMA att sätta igång en ytterligare studie.

I programmet medverkar Jesper Mehlsen, forskningschef vid svimningskliniken på Frederiksbergs sjukhus i Köpenhamn, Karl-Mikael Kälkner, klinisk utredare på Läkemedelsverket, Louise Brinth, läkare vid svimningskliniken på Frederiksbergs sjukhus i Köpenhamn, Rebecca Chandler, läkare som jobbar på WHO:s centrum för läkemedelsbiverkningar, Uppsala Monitoring Centre.

Referenser och länkar här