Kulturnytt

14 min
Vi låter litteraturen guida oss igenom Sydafrikas historia i Ivan Vladsilavics bok: dubbla negativ, sen sätter vi oss i en sacoosäck och begrundar Hito Steyerls videoverk på Tensta Konsthall.

Vi låter litteraturen guida oss igenom Sydafrikas historia i Ivan Vladsilavics bok: dubbla negativ, sen sätter vi oss i en sacoosäck och begrundar Hito Steyerls videoverk på Tensta Konsthall. Men vi börjar med årets grammisnomineringar.