Kulturnytt

5:00 min
Internationell stöd för Lunds konsthall. Flytningbarn gör konst. Kulturskolepeng fördelas efter "kvalitetshöjande åtgärder".