Angrepp mot världens bananer

40 min
Veckomagasinet om årets topplista, hotade bananer, HPV-vaccin, klimatmötet i Paris och kopplingen mellan Bob Dylan, Putin och vetenskapen.

Stora delar av världens bananproduktion hotas att slås ut av en skadesvamp och det kan komma att krävas att forskare nu tar fram en helt ny banansort som står emot angreppen. Just det här har faktiskt hänt en gång tidigare, i mitten av 1900-talet. Då härjade samma växtsjukdom under namnet Panama-sjukan och tvingade fram en ny banansort, som är den helt dominerade varianten idag.

I Veckomagasinet berättar vi också om varför CRISPR/Cas9 finns på allas läppar - och listor.

Vi summerar också klimatmötet i Paris. Hur var det och vad gav det?

Dessutom blir det mer om utredningen kring hpv-vaccinering, och vad Bob Dylan har med vetenskapliga artiklar att göra.

Och så har neurologer funderat över president Putins gångstil. Varför går han som han gör?