Dane Clemenson - hjärnforskare som gillar datorspel

9:29 min
Dane Clemenson forskar om att orientera sig i datorspelens landskap kan påverka hjärnan på liknande sätt som att orientera sig i verkliga världen.

Dane Clemenson forskar alltså inte om datorspelens skadeverkningar - utan om hur de kan påverka våra hjärnor på ett bra sätt. Det handlar om tredimensionella spel, och hans studier visar att den del av hjärnan som vi använder när vi letar oss fram i verkligheten, lär oss saker och kommer ihåg, också kan påverkas och förändras när vi orienterar oss fram och lär oss hitta i datorspelens fantasivärldar.