Svenska Akademiens högtidssammankomst 2015

91 min
Tomas Riad ledde sin första högtidssammankomst som Akademiens direktör och Sara Danius summerade året som första kvinnliga ständiga sekreterare. Karsten Thurfjell introducerar.

Direktör i år, den som leder sammanträdet och inleder, är herr Riad. Han håller först ett direktörstal, och som språkvetare  inriktar han sig på språkets situation i ett föränderligt Europa.

Därefter läser Herr Espmark tre dikter ur den kommande diktsamlingen ”Skapelsen”, möjligen en länk bakåt till samlingsvolymen 1987 av hans tidiga produktion, ”Den motsträviga skapelsen”.

Så följer en minnesteckning över ingen mindre än Birger Sjöberg som årets minnespenning är ägnad. Den fullmatade minnesteckningen är författad av fru Frostenson.

På det följer en essä av herr Allén med den dubbeltydiga titeln ”Rimfrost”, om uttalens klimatförändringar och dessas betydelse för våra klassiska rimmade poem.

De fria framställningarna rundas av med några fragment av herr Engdahl kring modernismens olyckliga sätt att ha rätt, under rubriken ”Kultur och katastrof”.

Sedan avslutar fru Danius med ständige sekreterarens berättelse, en fri men samtidigt seriös redogörelse för akademiens verksamhet under året som gått.

Samtliga texter finns att läsa på Svenska Akademiens hemsida.