E sure karagulengi dar 5 kotor

8:23 min
E chejori djanel ke nashtik te dikhel ande e bare gigantonge jakha, numa voj acharel ke e zor mukhel la thaj musaj te kerel variso.


E sure karaguli tordjion krujal lende thaj e chejori lel te rovel, atunchi kerdjiol pe variso.