Medieormen besöker Facebook - Om journalistik, algoritmer och bröstcensur

27 min
Förra veckan besökte Medieormens kollegor Robert Jakobsson och Maria Dietrichson Facebook i London. Studiebesöket var en del av ett EBU-arrangemang där medarbetare från flera europeiska publicservicebolag deltog. I Medieormenpodden berättar Jakobsson och Dietrichson, som båda arbetar som digitala utvecklingsredaktörer på Sveriges Radio, om vad de lärde sig av mötet med Facebook.. Ett samtal om bland annat algoritmer, om nya Facebook-funktioner som kan användas journalistiskt och om vad de lärde sig om Facebooks bröstcensur. Programledare är Medieormens redaktör Cecilia Djurberg.