Gengångarna i Rissne

24 min
Vid Rissne strax norr om Stockholm gräver arkeologerna ut ett tidigt kristet gravfält. Men skeletten visar spår som tyder på att gamla hedniska riter också varit inblandade under begravningarna. - Vi har hittar flera tecken som tyder på att de som bodde på Rissne gård och begravde sina döda här var rädda för att deras släktingar skulle gå igen om de begravdes på det nya kristna viset, berättar arkeologen Lotta Mejsholm. Enligt kristen sed skulle kropparna begravas orörda, liggande i kistor vända i öst-västlig riktning, men vid Rissne har arkeologerna hittat spår av brända ben, nedtyngande stenblock och vilsekomna kranier, som tyder på att gårdsfolket vidtagit försiktighetsåtgärder i syfte att slippa gengångare. - Den här övergångsperioden mellan hednisk och kristen tid tycks ha varit påfrestande och kanske ångestskapande för folket i Rissne, som hittat på egna sätt att handskas med sin rädsla, menar Lotta Mejsholm. I Vetenskapsradion Historia berättas också om de utländska uppfinnare och entreprenörer som låg bakom det svenska ekonomiska undret på 1800-talet. Författaren Anders Johnson berättar utifrån sin aktuella bok ”Garpar, gipskatter och svartskallar” om människorna bakom svenska ekonomiska framgångssagor som Zoégakaffet, Mazettichokladen, Beckerfärgen och Bukowskis konsthandel, alla exempel på invandrade entreprenörskap. Programledare är Tobias Svanelid.