Jakten på parasiten i Östersunds vatten fortsätter

25 min
Vi ägnar en god del av dagens Veckomagasin åt parasiten som härjar i vattenledningarna och plågar människors magar i Östersundstrakten. Enligt smittskyddsexperterna vet man nu att det rör sig om parasiten cryptosporidium hominis - en parasit som nästan uteslutande infekterar människor. Veckomagasinet handlar också om konsten att göra etanol av råvaror som inte hade kunnat bli mat, och om det bistra vintervädret. Sist träffar vi Vetenskapsradions nya chef Ulrika Björkstén.

Att det är just cryptosporidium hominis som finns i vattnet i Östersund betyder att smittan sannolikt inte kommer från djur, utan från mänsklig avföring. Vi får senaste nytt från P4 Jämtland och dess reporter Marcus Frånberg, som rapporterar direkt.

Vattenverken måste se över sina reningssystem, säger Gullvy Hedenberg, som är dricksvattenexpert vid organisationen Svenskt Vatten. Sjukdomsutbrottet i Östersund kanske kan fungera som väckarklocka. Gullvy Hedenberg berättar om hur reningsmetoderna i verken fungerar - och om varför cryptosporidiumparasiter kan slinka igenom ett vattenverk och göra tusentals människor sjuka.

Att göra etanol av svårsmälta råvaror som halm eller björksly är svårt. Jästsvamparna i etanoltillverkningen kan inte bryta ner dem. Men på etanolföretaget Sekab i Örnsköldsvik har man nu gjort tester med en specialutvecklad jästsvamp som klarar av att bryta ner också femkolsocker, som finns just i dessa råvaror. Tack vare den har man lyckats få ut mellan 20 och 40 procent mer etanol ur cellulosahaltiga råvaror. Anna Ahlström på Sveriges Radio Västernorrland har besökt Sekab och träffat forskningschefen där Sune Wännström.

Bister vinter råder redan i början av december, ironiskt nog samtidigt som FNs klimatmöte pågår i Cancun i Mexiko. Men det är inte kallt överallt. Kylan hos oss beror på hur luften strömmar över klotet, förklarar Erik Kjellström, klimatforskare på SMHI.

Vetenskapsjournalisten Ulrika Björkstén blir ny chef för Vetenskapsradion från den 24 januari. Hon har disputerat i fysikalisk kemi och därefter arbetat med vetenskapsjournalistik på tidningar och TV, och nu senast här på Vetenskapsredaktionen.

Förgyll din adventstid med  från Lunds Tekniska Högskola.

Redaktör Camilla Widebeck
camilla.widebeck@sr.se