VR Vetandets värld 20101103

19 min
Idag är Citybanan Sveriges största byggarbetsplats. 2 500 personer är i full färd med att dra en sex kilometer lång pendeltågstunnel rakt under Stockholm. Sprängningsarbetena oroar bostadsrättsföreningar. Finns inte risk för ras och sprickbildningar i hus? När T-banan en gång drogs hände ju sådant? Landets ledande expertis på området delar bostadsrättsföreningarnas oro, men i domstol avslogs deras framställan. Vilka kunskapsområden aktualiseras i samband med jätteprojektet Citybanan? Med vilka högskolor och universitet samarbetas? Har dödsfall inträffat? Svaren får du i Vetandets värld. Medverkande: Peter Dahl och Joachim Ytterstene, Citybanan. Redaktör: Staffan Forssell.