Kvinnor som offer och förövare

14 min

Ett forum för den talade kulturessän där samtidens och historiens idéer prövas och möts.

På söndag för tio år sedan antog FN den första feministiska resolutionen i Säkerhetsrådets historia, Resolution 1325. Den belyser att kvinnor hamnar i särskilt utsatta situationer i konflikter och stängs ute både från fredsförhandlingar och fredsförebyggande processer.

Maj-Britt Theorin, ordförande i Kvinnor för fred (en del av Operation 1325) ger exempel på hur mycket som återstår att göra när det gäller kvinnlig representation i fredsförhandlingar och förespråkar konkreta handlingsplaner och en särskild ambassadör för 1325.

Freds-och konfliktforskaren Ane Örbö Kirkegaard menar att 1325 är en viktig resolution för att den belyser problemet att kvinnor är frånvarande i många strategiska fredsförhandlingar. Samtidigt innehåller den brister eftersom den helt bortser från att kvinnor också deltar i konflikter som soldater, att de ofta själva är förövare – och att de kan vara offer och förövare på samma gång.

Länkar:
Operation 1325

Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista