VR Vetandets värld

19 min
Den svenskfödde läkaren Johan Hultin, verksam i USA, har vid två tillfällen gjort äventyrliga expeditioner till Alaska. Syftet med hans resor var att i permafrosten gräva upp döda inuiter som avlidit av spanska sjukan 1918. Med hjälp av djupfrysta lungvävnader från avlägsna byar i Alaska har Hultin kunna ge värdefull hjälp till den virusforskning som sker i USA. Lars Gunnar Erlandson reste till San Francisco för att träffa Johan Hultin. Redaktör: Lars Gunnar Erlandson