Samtal om sommargyllingen, P2-fågeln

10 min
Samtal om sommargyllingen, med Bengt Emil Johnson och Sten Wahlström. Mer info och fler fåglar hittar du på P2-fågelns hemsida www.sr.se/p2/p2fageln.