P4 KULTUR med Amanda Ooms: Underbara kvinnor vid vatten

29 min
Med all respekt närmar sig P4 KULTUR denna söndag åt det stora vatten som renar, ger liv och fägring stor. Fröken Ooms tar en kaffe med konstnären Karin Broos vid den brygga vid Fryken som avbildats i en hel serie vackra målningar som hon gjort de senaste åren. Hon berättar om sina dagliga rutiner som en nyckel till sin arbetsprocess.

Vi möter också filmskaparen Stina Bergman som i filmen "Du sköna" gestaltar älven som en plats där saker kan försvinna - och flyta upp igen!

Viktor Hariz funderar kring havet och hur det skildrats i film, och Anna-Karin Ferm Q-testar Fängelsemuséet i Gävle.