Vetandets värld 20101014

19 min
Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige, och drabbar cirka 10 000 män varje år. Allt mer forskning talar nu för att allmänna tester för prostatacancer, så kallad screening, kan vara effektiva för att hitta de som har drabbats. Men hur ska man hantera den information som ett test ger? I vetandets värld träffar vi cancerläkaren och forskaren Henrik Grönberg, om för- och nackdelarna med screening för prostatacancer. Redaktör Jon Torkelsson.