Historia som marknadsföring

25 min
Det går att tjäna pengar på historia. Detta har svenska företag nu börjat inse, som i allt större utsträckning använder företagets egen historia i marknadsföringen. - Historia är helt klart något som blir allt viktigare för att stärka det egna företagets identitet, och för att skapa förtroende hos konsumenterna, berättar Helena Donar, marknadsdirektör på Arla Foods, som redan aktivt arbetar med att kommunicera sin historia såväl internt som extern. På Centrum för Näringslivshistoria, organisationen som hjälper svenska företag att bevara och kommunicera sin historia, tror man att historia kommer att bli allt viktigare i framtiden och nu vill man också utreda hur mycket pengar som företag faktiskt kan tjäna på detta. - Det handlar i första hand om immateriella värden när vi talar om historia i marknadsföringen, berättar Alexander Husebye, vd för Centrum för Näringslivshistoria. Men det här också en fråga om reda pengar. Vetenskapsradion Historia uppmärksammar också att det nu i dagarna är exakt 300 år sedan Sverige förlorade sina sista besittningar i Balticum, och frågar hur svenskt Baltikum egentligen kom att bli, och hur svenskt det är ännu idag. - Svensktiden i Estland brukar ju målas i ljusa färger av esterna själva, och det är helt klart att många av de reformer som svenska kungar införde på 1600-talet fortfarande präglar vårt grannland i öster, berättar Torkel Jansson, historieprofessor vid Uppsala universitet. Programledare är Tobias Svanelid.