Barnamörderskor i 1800- talets Sverige

25 min
De kvinnor som dömdes för barnamord avtjänade sina straff på spinnhusen, där de fick arbeta av sina straff.

Barnamord var den vanligaste anledningen till att kvinnor sattes i fängelse under 1800- talet.

En av de många kvinnor som dömdes för barnamord hette Lisa Mattsdotter. Sex veckor efter giftermålet med den unge bergsmannen Petter Nilsson i Grundsjön i Östra Värmland födde Lisa ett som det står i domboken oäkta gossebarn som hon sedan dödade och grävde ner i smedjan.

Men trots att barnamord var det vanligaste brottet som 1800- talets kvinnor sattes i fängelse för så vill umeåforskaren Gun- Britt Johansson ändå betona att brottet inte var så vanligt.

Läs mer och kommentera: