Etiska skäl för och emot ekonomisk tillväxt

14 min
Ett forum för den talade kulturessän där samtidens och historiens idéer prövas och möts.

Varaktig ekonomisk tillväxt är endast ett fenomen hos världens rikaste länder under de senaste tvåhundra åren. Nu förs en debatt runt om i Europa om vi ska fortsätta tro på och sträva efter tillväxt, och vad som skulle kunna vara alternativet.

Pernilla Ståhl har ringt upp två framstående ekonomer med diametralt olika åsikter om tillväxt; Peter Victor, forskare vid York University i Toronto och författare till boken Managing without Growth, som menar att länderna i västvärlden inte behöver mer tillväxt utan att befintliga resurser i stället skulle kunna fördelas mer jämlikt, och Benjamin Friedman, ekonom vid Harvard University i Boston och författare till The Moral Consequences of Economic Growth, som anser att det inte bara finns ekonomiska utan också etiska argument för tillväxt.
    – Det är sant att tillväxt till exempel orsakar miljöproblem, säger Friedman, men den viktiga frågan är vilket samhälle som förmår lösa och hantera sådana problem. Det är, menar han, ett samhälle med tillväxt.

Litteratur:
Peter Victor: Managing without Growth (Edward Elgar, 2008)
Benjamin Friedman: The Moral Consequences of Economic Growth (Knopf, 2005)

detta proggram sändes första gången 25 maj 2010.