VR Vetandets värld 20100927

19 min
Kannibalism är något oerhört tabubelagt och skrämmande för oss människor. Vid svår svält har det dokumenterats att människor ätit varandra, men forskare är fortfarande oense om huruvida kannibalism som sedvänja hos vissa folkgrupper har existerat överhuvudtaget. Mindre kontroversiellt, och till och med vanligt, är kannibalism bland djuren. Att vara eller inte vara kannibal, det är frågan i dagens Vetandets värld av Nilklas Zachrisson.