Kulturnytt 20100924

15 min
Den somaliske författaren Nuruddin Farah är en av gästerna på Bokmässan i Göteborg och samtalade med Arne Ruth vid ett seminarium. Recensioner av Joyce Carol Oates roman "Lilla himlafågel", Peter Schildts och Christina Herrströms film "Tusen gånger starkare" och Fateme Goshes dokumentär "Tusen och en natt". Mellika Melouani Melani och Bengt Gomér berättar om installationen "Arabiska mäns mobbade kroppar" på Tensta Konsthall.