VR nyheter 20100915

4:51 min
Kolmonoxid kan ha frigjorts ur berggrunden när asteroiden slog ner som blev slutet för dinosaurierna. Hur vi påverkas av andras ansiktsuttryck beror delvis på vilka vi är.