VR Vetandets värld 2010908

19 min
Strid, status och smycke. Om djur i kunglig tjänst. Hästar har alltid varit populära gåvor hoven emellan och de kungliga importerna har ända sedan Gustav Vasas tid påverkat den svenska hästaveln. Vetandets värld möter Ann Grönhammar, intendent på Livrustkammaren i Stockholm, där det just nu pågår en utställning om djur i kunglig tjänst. Streiff, Brandklipparen och Godsven är tre exempel på berömda kungliga hästar.