Analfabet i Sverige

24 min
På utbildningscentret Sveas i Göteborg tragglar de vuxna eleverna med svenska ord och ljud, men också med att lära sig skriva och läsa överhuvudtaget. De kommer från Somalia, Afghanistan och Irak och fick aldrig möjlighet att gå i skola när de var barn. - Processen att lära sig läsa och skriva på svenska påskyndas om de också lär sig läsa på sitt modersmål, säger läraren Marie Kårsnäs. Språkforskaren Orla Vigsø vid Södertörns högskola kommenterar valaffischer. Professor Lars-Gunnar Andersson besvarar lyssnarfrågor om ords ursprung. - morgonkulan och kvällskvisten - bling och blingbling - ismos - tjeligt - bussigt - hårdra eller hårddra?