En sång om livet

Här finns inget ljud
Musikgudstjänst med klezmermusik i Huskvarna kyrka. Professorn och författaren Stefan Einhorn talar, prästen Dennis Hagberg är liturg. Nova Vocs och Dalvikskyrkans kör. Salomon Helperin med musiker.

I gudstjänsten, i en kristen kyrka, hörs judisk musik och en judisk talare, professorn och författaren Stefan Einhorn. Han talar om "Den kluvna människan – våra ljusa och mörka sidor, och hur vi kan hantera dem. Om de nya dödssynderna."

Det finns mycket gemensamt mellan judendom och kristendom som Gamla Testamentet. Men också glädjen i den judiska klezmermusiken, sprungen ur de jiddishtalande östeuropeiska judiska spelmännens tillvaro med förföljelse, pogromer. En musik som förmår dela glädjen i livet, "En sång om livet", trots den tillvaro den är sprungen ur.

En sång i natten,
en sång om livet;
...
sång och liv oss genomströmmar
och svävar ut i ljusa drömmar.

Text

1 Timotheosbrevet 2:4-6

Medverkande

Professorn och författaren Stefan Einhorn, talare
Prästen Dennis Hagberg, liturg
Kören Nova Vocs, körledare Emma Pettersen, pianist
Dalvikskyrkans kör, körledare Linda Sandström, solist, pianist
Salomon Helperin, musikalisk ledare och trumpet
Hans Carlén, dragspel
Johan Feurst, saxofon
Bo Hellgren, bas
Eva Styffe Heinpalu, textläsare
Ulla Svensson, förbön

Musik

Kom och sjung en visa/Undzer nigndl (Nochem Sternheim/Lars Hernqvist)

Ose shalom/Fred åt folket Israel (Trad/Salomon Helperin)

Psalm 788, För livets skull (Per Harling)

Bröder, systrar/Ale Brider (Trad/Sv text Birgitta Wennerberg-Berggren/Lars Hernqvist)

En sång i natten/Arum dem faier (Judisk folksång/Sv text Birgitta Wennerberg-Berggren/Lars Hernqvist)

Baruch nr 16 (Salomon Helperin)

När han kommer vaknar vår glädje (Trad. hebreisk folkmelodi/Text efter Jesaja 11:1-7, Susanne Rikner/Gunnar Andréasson)

Psalm 709, Du är evig du är hel (Per Harling)

Vår hela värld/Di gantse velt (Folkvisa/Sv text Lars Hernqvist)

Ur livets källa/Mayim (Folkvisa/Sv text efter Jesaja 12:3, Birgitta Wennerberg –Berggren)

Tehillen 23 (Salomon Helperin)

Bröder systrar är vi alla.
Och vi lever för varandra.
Håller vi ihop i världen
följer glädjen med på färden.
Glada danser, glada sånger,
tröstar hjärtat många gånger.

Musik som spelats i avsnittet

 • 11.04
  Kören Nova Vocs Körledare Emma Pettersen Piano, Dalvikskyrkans Kör Körledare Linda Sandström, Salomon Helperin Musikalisk Ledare Trumpet, Hans Carlén Dragspel, Johan Feurst Saxofon, Bo Hellgren Bas - Kom och sjung en visa/Undzer nigndl
  Kompositör: Nochem Sternheim
 • 11.09
  Kören Nova Vocs Körledare Emma Pettersen Piano, Dalvikskyrkans Kör Körledare Linda Sandström, Salomon Helperin Musikalisk Ledare Trumpet, Johan Feurst Saxofon - Ose shalom/ Fred åt folket Israel
  Kompositör: Trad
 • 11.14
  Församling, Kören Nova Vocs Körledare Emma Pettersen, Dalvikskyrkans Kör Körledare Linda Sandström Piano, Salomon Helperin Musikalisk Ledare Trumpet, Hans Carlén Dragspel, Johan Feurst Saxofon, Bo... - Psalm 788/ För livets skull
  Kompositör: Per Harling
 • 11.22
  Kören Nova Vocs Körledare Emma Pettersen Piano, Dalvikskyrkans Kör Körledare Linda Sandström, Salomon Helperin Musikalisk Ledare Trumpet, Hans Carlén Dragspel, Johan Feurst Saxofon, Bo Hellgren Bas - Bröder, systrar/Ale Brider
  Kompositör: Trad
 • 11.29
  Kören Nova Vocs Körledare Emma Pettersen Piano, Dalvikskyrkans Kör Körledare Linda Sandström Sångsolist, Salomon Helperin Musikalisk Ledare Trumpet, Hans Carlén Dragspel, Johan Feurst Saxofon, Bo H... - En sång i natten/Arum dem faier
  Kompositör: Judisk Folksång
 • 11.39
  Salomon Helperin Musikalisk Ledare Trumpet, Bo Hellgren Bas - Baruch nr 16
  Kompositör: Salomon Helperin
 • 11.42
  Kören Nova Vocs Körledare Emma Pettersen Piano, Dalvikskyrkans Kör Körledare Linda Sandström, Salomon Helperin Musikalisk Ledare Trumpet, Hans Carlén Dragspel, Johan Feurst Saxofon, Bo Hellgren Bas - När han kommer vaknar vår glädje
  Kompositör: Trad. Hebreisk Folkmelodi
 • 11.47
  Församling, Kören Nova Vocs Körledare Emma Pettersen, Dalvikskyrkans Kör Körledare Linda Sandström Piano, Salomon Helperin Musikalisk Ledare Trumpet, Hans Carlén Dragspel, Johan Feurst Saxofon, Bo... - Psalm 709 / Du är evig du är hel
  Kompositör: Per Harling
 • 11.50
  Kören Nova Vocs Körledare Emma Pettersen Piano, Dalvikskyrkans Kör Körledare Linda Sandström, Salomon Helperin Musikalisk Ledare Trumpet, Hans Carlén Dragspel, Johan Feurst Saxofon, Bo Hellgren Bas - Vår hela värld/Di gantse velt
  Kompositör: Folkvisa
 • 11.53
  Kören Nova Vocs Körledare Emma Pettersen Piano, Dalvikskyrkans Kör Körledare Linda Sandström, Salomon Helperin Musikalisk Ledare Trumpet, Hans Carlén Dragspel, Johan Feurst Saxofon, Bo Hellgren Bas - Ur livets källa/Mayim
  Kompositör: Folkvisa
 • 11.54
  Salomon Helperin Musikalisk Ledare Trumpet, Johan Feurst Saxofon, Bo Hellgren Bas - Tehillen 23
  Kompositör: Salomon Helperin