VR Vetandets värld 20100824

19 min
Lukt och smak har mycket stor betydelse för hur vi lever våra liv. För många äldre som tappar smak- och luktsinnet försämras livskvaliteten avsevärt. Att inte känna smak och lukt kan till och med leda till depression. Redaktör: Torbjörn Bergström.