VR Vetandets värld 20100810

19 min
Den nya partikelacceleratorn vid Cern i Schweiz producerar mängder av data från protonkollisionerna, som en följd av partikelfysikernas jakt på allt mindre byggstenar i materien. Men man klarar inte själva att analysera data. Därför har forskarna kopplat ihop hundra tusen processorer vid 100 datacentraler inom universitetsvärlden, ett nätverk av nätverk som kallas Gridden. Nu kan andra forskningsområden med stora beräkningsbehov, t.ex. genetik och bioinformatik, också dra nytta av Gridden. Redaktör: Per Gustafsson.