Kulturnytt 20100728

10 min
Onsdag och Kulturnytt med Hugo Lavett. Svenska serier på export blir kulturkrock - William Furlongs samtal med konstnärer blir konst - Lars von Triers nya film Melancholia spelas in i Trollhättan.