VR Vetandets värld 20100727

20 min
Repris från 20100419. Den europeiska bisonoxen var helt utrotad för hundra år sedan – men håller nu på att återskapas. Utifrån några få djur som överlevt i djurparker försöker man skapa en ny europeisk bisonstam. Men hur gör man när djurens gener är för lika för att skapa livskraftiga kalvar, när det inte finns fler av samma sort i hela världen? I vetandets värld ska vi idag till skogen i östra Polen och bisonland. Redaktör: Elsa Helin