Utan bin inget kaffe

19 min

Tre fjärdedelar av all mat vi äter är beroende av pollinering. Och för att det jobbet ska bli gjort behövs båda tama bin och vilda pollinerare.

Biodlare, forskare, företagare och intresseorganisationer samlades nyligen under några dagar på en stor internationell biodlarkonferens i Malmö. Många minns nog rubrikerna för tio år sedan om omfattande bidöd och kollaps i bisamhällen. Sedan dess har det skett mycket forskning.

Professsor Koos Biesmejier berättar om forskningsläget internationellt idag.

Bihälsokonsulten Preben Kristiansen som jobbar på Sveriges biodlares riksförbund berättar att honungsbina mår förhållandevis bra i Sverige, men fortfarande tampas med sjukdomar som varroa.

Eva Forsgren lektor och forskare i bihälsa vid Sveriges lantbruksuniversitet ger en bild av trenderna i forskningen.

Vi får utblickar mot övriga EU med hjälp av veterinären och forskningsrådgivaren Noa Simon Delso på organisationen Beeelife och USA med genetikern Susan Cobey.

Det står klart att nyckeln till god pollination för alla de grödor som behöver det, till exempel kaffe, och hälsosamma bin är mångfacetterat och kopplat till varandra.