VR Vetandets värld 20100726

20 min
Idag är det sällsynt med tumlarobservationer. Ingen vet hur många det finns. Nästa år startar ett stort projekt som ska ta reda på det. Med hjälp av detektorer runt hela Östersjön ska tumlarna registreras när de simmar förbi. Redaktör: Lena Näslund.