Utopiernas slut

40 min
Rosenrevolutionen i Georgien 2003. Orangea revolutionen i Ukraina 2004. Tulpanrevolutionen i Kirgizistan 2005. De forna Sovjetrepublikerna kokade av politisk energi under det första decenniet av självständighet. Hoppfulla samlades massorna kring drömmar om en ny ordning där korruptionen ersattes av verklig demokrati. Men på flera håll övergick förändringen istället i våld och inskränkningar av fri- och rättigheter. Vad händer idag? Fredrik Wadström pratar om de falnade utopierna med Clara Bodin, entreprenör som grundat rekryteringsföretag i Ukraina och journalisten, författaren och dokumentärfilmaren Elin Jönsson.